1. Jako jedna z možností úhrady ceny za klubové členství, klubové kredity nebo klubové balíčky je založení opakované platby platební kartou. Tato forma úhrady je jednoduchá, pravidelná a bez starostí. Platí pro ni následující podmínky:

 2. Pro opakované platby využíváme platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu poskytovatelů platební brány. S údaji vaší platební karty GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).

 3. Při platbě prostřednictvím platební či kreditní karty budete požádáni o autorizaci nastavení platby pro tzv. opakované platby (tj. strhávání opakovaných plateb z platební karty), a to za podmínek dle zvoleného tarifu objednané služby. Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami vám budou zasílány e-mailem.

 4. Ukončení opakovaných plateb můžete provést kdykoliv prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo oznámením na e-mail Poskytovatele. Další platba se již strhávat nebude. Opakované platby se ukončují i v případě, že vyprší platnost platební či kreditní karty.

 5. Pro obnovení opakovaných plateb po jejich ukončení je nutné provést novou autorizaci. Údaje platební karty lze změnit tak, že si ukončíte opakované platby prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo oznámením na e-mail a následnou fakturu zaplatíte novou platební či kreditní kartou. Systém si platební údaje karty automaticky zapamatuje a následující platby z ní bude strhávat.

 6. V případě, že by vám byla strhávána platba i poté, co jste požádali o ukončení, jste nás povinni o této skutečnosti neprodleně informovat.

 7. Částka, která bude měsíčně hrazena opakovanou platbou se rovná ceně objednaného klubového programu, tak jak je uvedeno v ceníku a jak je potvrzeno vaší objednávkou.

 8. Před provedením každé opakované platby vás budeme informovat 7 dnů předem emailovou zprávou.

 9. V souvislosti s opakovanými platbami vás budeme kontaktovat v případě, že:
  (a) od poslední opakované platby uplynulo více než 6 měsíců;
  (b) došlo k jakýmkoliv změnám v datu provedení opakované platby nebo výši strhávané částky;
  (c) došlo k jakýmkoliv jiným skutečnostem, které jsou pro opakované platby důležité.

Tyto Podmínky pro opakované platby jsou platné od 1. 3. 2020 a platí až do dne vydání a zveřejnění nových obchodních podmínek, tímto dnem také pozbývají platnost podmínky předchozí.

Deluxe Wine s.r.o.
1. 1. 2021

TOP