SOUTĚŽ O LIMITOVANOU
EDICI FRANKOVKY

Vyhrajte v soutěži 6 lahví limitované edice vín Modra Frankija vinařství Kobal Wine Estate. Pošlete atraktivní fotku a zařaďte se tak do slosování!

PRAVIDLA SOUTĚŽE

VYFOŤTE POŘADOVÉ ČÍSLO

Do soutěže se může zapojit každý, kdo v bedýnce č. 94 obdržel limitovanou edici Modré Frankije s pořadovým číslem končícím buď 4 nebo 9. Pokud jste jedním z těchto šťastlivců, vyfoťte svou lahev s viditelným číslem. Když zrovna budete mít rozvernou náladu, za každou originální fotku budeme rádi!

POŠLETE

Fotografii lahve pošlete na mail soutez@vinarte.cz.

VYHRAJTE!

Na konci měsíce listopadu proběhne slosování a třem výhercům zašleme po kartonu této skvělé frankovky.

SVÉ ORIGINÁLNÍ FOTKY POSÍLEJTE NA:

soutez@vinarte.cz

PRAVIDLA SOUTĚŽE

- Do soutěže se může zapojit každý, kdo ve své bedýnce našel Frankovku s výrobním číslem končícím buď 4 nebo 9
- Pokud jste jedním z těchto šťastlivců, vyfoťte svou lahev s viditelným výrobním číslem a fotku pošlete na mail soutez@vinarte.cz (a pokud zrovna budete mít rozvernou náladu, za každou originální fotku budeme rádi! Pokud se nám bude líbit, zveřejníme ji na našich sociálních sítích.)
- Na konci měsíce proběhne slosování a třem výhercům zašleme po kartonu této skvělé frankovky
- Tak hodně štěstí!

Výhra a vyhlášení vítěze:

1.Výhrou v soutěži je 6 lahví limitované edice vín Modra Frankija vinařství Kobal Wine Estate.
2. Vyhrát může každý, kdo v bedýnce Září / říjen 2019 č. 94 dostane lahev Modré Frankije vinařství Kobal Wine Estate s výrobním číslem končícím číslem 4 nebo 9.
3. Každý, kdo obdrží lahev s výrobním číslem končícím číslem 4 nebo 9, může zaslat fotografii této lahve s jasně viditelným výrobním číslem na etiketě na mail soutez@vinarte.cz – tím se automaticky zařadí do slosování.
4. Na konci měsíce října 2019 proběhne slosování výherců. Tři náhodně vybraní soutěžící dostanou celý karton po šesti lahvích vína Modra Frankija vinařství Kobal Wine Estate.
5. Výherci budou o výhře informováni Pořadatelem (Vinarte Wine Club, s.r.o.), a to na e-mail, ze kterého posílal fotku lahve s pořadovým číslem. Výherce bude též oznámen Pořadatelem na jeho webových stránkách vinarte.cz
6. Neodpoví-li výherce na oznámení o výhře nejpozději do 10 dní od oznámení výhry, bude tento výherce vyřazen ze soutěže.
7. Pořadatel může vybrat nového vítěze, kterého o výhře bude informovat prostřednictvím e-mailu, nebo rozhodne o tom, že výhra propadá Pořadateli.
8. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy při používání e-mailových účtů, zejména neodpovídá za doručení e-mailu, kterým bude informovat výherce či náhradní výherce soutěže.
9. Výsledek soutěže nelze jakkoliv napadnout.
10. Soutěžící souhlasí s případným uveřejněním zaslaných fotografií na sociálních sítích Vinarte.cz a s případným uveřejněním jejich jména.
11. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího ze soutěže, který vykazuje známky nepoctivého, nekalého či podvodného jednání nebo jiného jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. Pořadatel má právo z těchto důvodů vyloučit ze soutěže též vítěze.
12. Pořadatel je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže i v průběhu jejího trvání, např. zkrátit ji, přerušit, zrušit, změnit předmět výhry. V případě změny pravidel soutěže, bude o změně Pořadatel informovat na webových stránkách vinarte.cz.
13. Soutěžící si je vědom, že na účast v soutěži ani na výhru nemá právní nárok, tedy nelze je právně vymáhat a není oprávněn požadovat ani peněžní náhradu.
14. Soutěžící bere na vědomí, že bude-li vylosován jako vítěz, podmínkou pro předání výhry je součinnost z jeho strany.
15. Soutěže se však nemůže účastnit zaměstnanec Pořadatele, jeho dodavatel či zaměstnanec jeho dodavatele, a to ani osoba blízká ve smyslu občanského zákoníku takového zaměstnance. V případě, že Pořadatel zjistí, že se taková osoba přihlásila do soutěže, bude tato osoba ze soutěže vyřazena.

OBJEDNÁVKA

TOP